صنایع

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

اهم فعالیتهای ستادی در راستای انجام تعهدات پروژه ها با مسئولیت اجرایی، مدیریت پیمان و یا دفتر فنی:

مدیریت پیمانکاران و مجریان کارگاهی

 • مشارکت در انتخاب پیمانکاران و تنظیم قراردادها و توافق نامه های اجرایی
 • سیستم نظارت، کنترل و پیگیری پیشرفت فعالیتهای پیمانکاران اجرایی
 • آرشیو منظم کاغذی و الکترونیکی کارکرد مالی و مکاتباتی با پیمانکاران اجرایی
 • سیستم بررسی صورتوضعیت های پیمانکاران اجرایی و تهیه مجوزهای پرداخت مرتبط
 • آرشیو منظم کاغذی و الکترونیکی صورتوضعیت مالی پیمانکاران اجرایی
 • به روز آوری اطلاعات مالی کارکردی پیمانکاران شامل: مبلغ کل قرارداد، مبالغ پرداخت شده، مطالبات بستانکاری و ....
مدیریت اقلام وارده
 • چیدمان و انبارش منظم اقلام ارسالی از طرف کارفرما در محیط کارگاه
 • چیدمان و انبارش منظم اقلام ارسالی از طرف کارفرما در انبار
 • نظام مندی اقلام مازاد مصرف ارسالی از طرف کارفرما در محیط کارگاه و انبار
 • آرشیو کاغذی و الکترونیکی کلیه مدارک ورود شامل: کالای موقت، دائم، تجهیزکارگاه، پکینگ لیستها و .....
 • به روز بودن  اطلاعات اقلام وارده به کارگاه روی پالتها و بسته های ارسالی
 • به روز بودن مدارک و اطلاعات اقلام وارد و خارج شده کارگاه
 • بسته بندی مرتب اقلام مازاد مصرف ارسالی از طرف کارفرما در هنگام برگشت به ایشان
مدیریت ماشین آلات و ابزارآلات کارگاهی
 • چیدمان و انبارش منظم کلیه ابزارآلات کارگاهی
 • آرشیو کاغذی و الکترونیکی کلیه مدارک ورود  و به روز بودن لیست ابزارآلات کارگاهی
 • برنامه تعمیر و نگهداری از موتورجوش یا ژنراتور تحویلی به کارگاه
 • نظام مندی نگهداری از ابزارآلات تحویلی به کارگاه مانند بررسی مداوم سالم بودن کلیه اتصالات رکتی فایرها و اتصالات ورودی و خروجی آنها، وجود دسته و محافظ مینی سنگ و سنگ جت ها، بررسی اتصالات برقی و کارکرد صحیح آنها، بررسی خراب نبودن اتصالات تابلوهای برق سیار، سیم های سیار، سالم بودن آچارها و ابزارآلات مهم و .....
 • آرشیو کاغذی و الکترونیکی کلیه مدارک ورود
مدیریت دفاتر اداری
 • سیستم نظافت محیط تجهیز کارگاه از زباله های اداری و دفتری
 • چیدمان بهینه اثاثه دفاتر اداری و کارگاهی
 • سیستم ارتباطات کارگاه با مرکز
 • سیستم تامین حداقل امکانات رفاهی دفاتر مانند: یخچال، کتری برقی، فلاسک، لیوان یکبارمصرف و .....
 • سیستم نظافت دفاتر اداری و کارگاهی
مدیریت ایمنی کارگاه
 • اطمینان از وجود بیمه نامه مسئولیت مدنی به روز و کامل
 • سیستم نظام مندی پیگیری وضعیت بیمه تامین اجتماعی پرسنل
 • به روز بودن بیمه نامه های شخص ثالث و بدنه اتومبیل تحویلی
 • لباس مرتب و متحدالشکل
 • کفش ایمنی و کلاه
 • تامین کپسول آتش نشانی در دفاتر و اتومبیل و به روز بودن شارژ آنها
 • به روز بودن شارژ کپسول آتش نشانی در دفاتر و اتومبیل
 • تامین جعبه کمکهای اولیه
 • تکمیل بودن اقلام داخل جعبه کمکهای اولیه
 • وجود محافظ جان در تابلو برق، حفاظت آن در برابر باران، بررسی مداوم کلیه اتصالات برقی کارگاه
 • سیستم بررسی سلامت فیزیکی سیم های سیار و کابلهای برقی
 • تکمیل بودن لوازم حفاظت فردی پیمانکاران و کارکنان اجرایی
 • تکمیل فرمهای شرکت در کلاس ایمنی و تحویل لوازم حفاظت فردی برای هر فردی که وارد کارگاه می گردد
مدیریت کار اجرایی
 • بانک اطلاعات گزارشات روزانه و پریودیک فعالیتهای اجرایی
 • بانک تصاویر فعالیتهای اجرایی و آرشیو الکترونیکی ماهیانه آنها
 • بانک اطلاعات انواع صورتمجالس کاری و اسناد مثبته فعالیتهای اجرایی
 • باتک اطلاعات انواع مجوز های کاری و تاییدیه های نظار مقیم و کارفرما
 • برآورد و متره فعالیتها جهت تهیه صورت وضعیتهای اجرایی
 • تهیه کلیه صورت وضعیت های اجرایی بر اساس فهارس آحاد بها
 • تهیه و به روز بودن آرشیو کاغذی و الکترونیکی مدارک و اسناد فعالیتهای انجام شده پروژه
 • هماهنگی با نظارت مقیم/ نظارت شرکت ملی گاز/کارفرما جهت پیشبرد امور اجرایی پروژه
مدیریت مالی و تنخواه گردانی
 • ثبت هزینه های تنخواه در یک نرم افزار مالی
 • ارسال منظم گزارشات پریودیک تنخواه بصورت کاغذی
 • ارسال منظم فایل الکترونیکی پشتیبان از اطلاعات مالی ثبت شده
 • ارسال گزارش تحلیلی از هزینه های کارگاهی در پایان هرماه بر اساس سرفصل های هزینه ای
 • به روز بودن گزارشات تنخواه و همخوانی با نرم افزار
 • وجود دفتر اندیکاتور جهت ثبت شماره های مجوز پرداختها
 • ثبت و ارسال منظم اصل اسناد هزینه ای مرتبط با کارفرما
 • سیستم اخذ رسید از بستانکاران در قبال چکهای اصداری
 • بانک اطلاعات هزینه های کارگاهی
مدیریت محیط کارگاهی
 • نظام مندی ابزارآلات در محیط کارگاه
 • سیستم نظافت محیط کار از هر گونه زباله و ضایعات کارگاهی
 • انبارش دقیق اقلام پای کار جهت جلوگیری از آسیبهای احتمالی
 • اتومبیل و ماشین آلات تحویلی به کارگاه
 • نظام مندی سرویسهای دوره ای اتومبیل/اتومبیلهای کارگاه
 • تمیز بودن اتومبیل/ اتومبیلهای کارگاه
 • نظام مندی سرویسهای دوره ای ژنراتور و موتورجوشهای کارگاه
 • وضعیت ظاهری کلیه ماشین آلات و اتومبیلهای کارگاه
منزل مسکونی پرسنلی و کارگری
 • سیستم نظم و نظافت داخلی منزل
 • سیستم نظم و نظافت داخلی حیاط و مشاعات
 • سیستم نظم و نظافت داخلی سرویس های بهداشتی و حمام
 • سیستم رفاه و آسایش پرسنل در سطح منزل و کارگاه
سیستم پرسنلی ( اداری و آموزشی)
 • نظام مندی سیستم پرسنلی کلیه افراد شاغل در کارگاه
 • نظام مندی قراردادهای موقت کار پرسنلی و کارگران روزمزد
 • نظام مندی آموزشهای حین خدمت جهت پرسنل کارگاه
 • نظام مندی آموزش نرم افزارهای مرتبط
 • نظام مندی آموزش مفاد کار پیمانکاری، قراردادها، رسته های کاری مرتبط
مدیریت ارتباطات کاری
 • وضعیت ارتباطات کاری و شخصی با پرسنل
 • وضعیت ارتباطات کاری با پرسنل دستگاه نظارت
 • وضعیت ارتباطات کاری با پرسنل کارفرما