AMPK Co.

درباره ما

این مجموعه از سال 1392 و در ابتدا با هدف ایجاد یک گروه کامل اجرایی وارد پروژه های احداث ایستگاههای اندازه گیری و تقلیل فشار گاز گردید. باتوجه به تخصصی بودن این موضوع و اعتماد سازی صنعتی در ابتدا صرفا به عنوان بازوی اجرایی شرکت مهندسی آذرپژوهان اندیش در پروژه های ایشان مشغول به فعالیت شده و پس از گذشت 8 سال موفق به اجرای 24 پروژه گردید.
در سال 1400 این مجموعه
به شرکت
آروند ماهان پرهام کیان (سهامی خاص) تغيير ساختار داد تا در ادامه جهت گسترش دامنه كار و يافتن بازارهاي جديد بصورت رسمي اقدام نمايد.

سال
​​​​​​​تجربه کار

تعداد پروژه های موفق اجرایی

24

درصد پروژه های تحویل موقت

100

درصد پروژه های
تحویل قطعی

98
8

چرا ما انتخاب شدیم و باید بشویم؟

ما نظام مند بودیم و همچنان هستیم

ما به شرکتها کمک می کنیم تولید و بهبود محصولات و خدمات صنعت را از طریق روابط طولانی مدت و متقابلا پاداش دهیم.

معتقد به جمع آوری حاشیه بودیم و همچنان هستیم

ما با نظام مندی سیستم اجرایی و با محوریت جمع آوری حاشیه ها در ستاد و صف پروژه، نسبت به تسهیل در سرعت فرآیند اصل کار اقدام می نماییم

ما از شروع تا پایان کنار کارفرما بودیم و همچنان خواهیم بود

ما با نظام مندی سیستم اجرایی، تجربه بدیعی را به کارفرما و مجموعه ای که به ما اعتماد نمود، هدیه داده و خواهیم داد

درفعالیتهای اجرایی متفاوت ترین تجربه را به کارفرما خواهیم داد

ما نوآورانه بودیم و همچنان هستیم

با ما تماس بگیرید و تجربه جدیدی داشته باشید

اگر به مجموعه ای برای انجام بی دردسر کار صنعتی نیاز دارید ... ما برای شما در دسترس شما هستیم